Η Εταιρεία Πακοθερμική με υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , σε συνεργασία με το ΙΕΚ Δέλτα, ανέλαβε με δωρεάν χορηγία της εργασίας, με το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα που διαθέτει, την δημιουργία του εργαστηρίου θέρμανσης , για την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου , που θα λειτουργήσει από αυτό το εξάμηνο για πρώτη φορά και στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Δέλτα στην Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση προβλέπετε να ολοκληρωθεί τις επόμενες 15 μέρες.