Εγκαταστάσεις Πισίνας

Η Πακοθερμικήανεβάζει τον πήχη των δραστηριοτήτων της και στον τομέα της πισίνας, με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Καλύπτει, με άριστες προδιαγραφές ένα σύνολο από ειδικές εφαρμογές και λύσεις:

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός πισίνας με εγκατάσταση και επίβλεψη του έργου.

  • Χημικά πισίνας.

  • Εξαρτήματα καθαρισμού.

Η Πακοθερμικήγια μια ακόμη φορά, συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με τις πλέον οικονομικές εφαρμογές.

Η Πακοθερμική σας σκέφτεται, και στον τομέα του πόσιμου νερού,

σας προτείνει υπεύθυνες και προηγμένες λύσεις για το φιλτράρισμα, την απολύμανση αλλά και την αποσκλήρηνση του νερού σας.