Εγκαταστάσεις

  • Ενδοδαπέδια θέρμανση, fan-coil, ενεργειακά σώματα κ.α..
  • Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες αερίου, πετρελαίου.
  • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού vrv, διαιρούμενου τύπου κ.τ.λ.
  • Αφαλατώσεις νερού, κάθαρση – επεξεργασία νερού, μετατροπή σε πόσιμο.
  • Εκμετάλλευση όλων των φυσικών πηγών ενέργειας ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ ,ΓΗ, ΝΕΡΟ (Ηλιοθερμικά, αεροθερμικά, γεωθερμικά, υδροθερμικά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού)
Η Πακοθερμική έχοντας σαν πολιτική της να παραμένει στην κορυφή των εξελίξεων επιμορφώνει συνεχώς τους τεχνικούς της με αποτέλεσμα να διαθέτει πλήρως εξειδικευμένα συνεργεία πτυχιούχων τεχνικών οι οποίοι υλοποιούν τις μελέτες των μηχανολόγων της εταιρίας και διεκπεραιώνουν την κάθε εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τα πιο ποιοτικά υλικά, τηρώντας πάντα τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών με αμέριστη προσοχή και σεβασμό στο χώρο σας .