Μελέτες

Επιλογή κατάλληλων Αυτοματισμών

Αναλαμβάνουμε Μελέτες Εφαρμογών ιδιωτικών έργων

 • Σχεδιάζουμε το σύστημα στα μέτρα σας.

 • Μελετάμε την αποδοτικότερη λύση.

 • Δίνουμε πρόβλεψη για ενεργιακή αναβάθμιση

Θερμικών / Ψυκτικών φορτίων

 

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή μπορούμε να εκπονήσουμε την μελέτη που επιθυμείτε.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτες κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση).
 • Μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Μελέτες και αδειοδοτική διαδικασία παροχής φυσικού αερίου.
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 • Μελέτες θέρμανσης πισίνας.

Διαστασιολόγηση Δικτύων Θέρμανσης

Πιο συγκεκριμένα :

Αναλαμβάνουμε την μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπως αλλαγή λεβητών, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης – ψύξης για επίτευξη οικονομίας μέχρι και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, την μελέτη εγκατάστασης της ύδρευσης και της αποχέτευσης κτιρίων με την επιλογή των κατάλληλων υλικών, την μελέτη υπολογισμού του κατάλληλου λέβητα φυσικού αερίου και την διαδικασία ως την άδεια χρήσης, την μελέτη για τον υπολογισμό της ενεργειακής κλάσης ενός κτιρίου και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς επίσης και τη μελέτη υπολογισμών των μηχανημάτων και των υλικών για θέρμανση πισίνας.

 • Το σύστημα που μελετάμε και σχεδιάζουμε να είναι στα μέτρα σας.
 • Η λύση που θα βρίσκουμε να είναι η αποδοτικότερη.
 • Να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση.