ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Λειτουργία με μπαταρίες (περιέχονται)
  • Έξοδος ψυχρής επαφής : 2 Α
  • Εύρος ρύθμισης λειτουργίας από 5 έως 30°C
  • Χρονοπρόγραμμα με δυνατότητα ρύθμισης ανά 15,30,45,60 λεπτά