AUER HRC70 PREMIUM 25KW TRI

AUER HRC70 PREMIUM 25KW TRI

ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗ, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ

  • Σχεδιασμένο για Οικίες, Δημόσιες επιχειρήσεις, Τριτογενείς βιομηχανικές και Γεωργικές εφαρμογές
  • Θέρμανση νερού έως 70 ° C
  • Α ενεργειακή απόδοση
  • 7 – 35 kW έως 140 kW