Αντίστροφη όσμωση 6 σταδίων Pantek

[button link=”https://drive.google.com/open?id=1tlxpRx1mgi3d3g2YV7UTNGSOi_-9csvP” color=”green” newwindow=”yes” style=”background-color:#5ABE57″] Αναλυτική περιγραφή »[/button]
[button link=”https://drive.google.com/open?id=17FsYRRqd6Pc8naRHshXumt24K_tx9j6V” color=”green” newwindow=”yes” style=”background-color:#5ABE57″] Οδηγίες εγκατάστασης »[/button]

Μάρκα

Pantek

Αντίστροφη όσμωση 5 σταδίων Pantek

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων 5 micron, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, φίλτρο αιωρημάτων 1 micron, μεμβράνη FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO post carbon, δεύτερο φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO/CAL post carbon, για εμπλουτισμό του νερού με ιχνοστοιχεία ασβεστίου – μαγνησίου και ρύθμιση του pH, δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.