Μαραθώνος 16, Θεσσαλονίκη 546 38
2310940506

Μελέτες Εφαρμογών
Αναλαμβάνουμε Μελέτες Εφαρμογών ιδιωτικών έργων
Σχεδιάζουμε το σύστημα στα μέτρα σας
Μελετάμε την αποδοτικότερη λύση
Δίνουμε πρόβλεψη για ενεργειακή αναβάθμιση
Διαστασιολόγηση Δικτύων Θέρμανσης

Αναλαμβάνουμε την μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπως αλλαγή λεβητών, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης – ψύξης για επίτευξη οικονομίας μέχρι και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, την μελέτη εγκατάστασης της ύδρευσης και της αποχέτευσης κτιρίων με την επιλογή των κατάλληλων υλικών, την μελέτη υπολογισμού του κατάλληλου λέβητα φυσικού αερίου και την διαδικασία ως την άδεια χρήσης, την μελέτη για τον υπολογισμό της ενεργειακής κλάσης ενός κτιρίου και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς επίσης και τη μελέτη υπολογισμών των μηχανημάτων και των υλικών για θέρμανση πισίνας.

 • Το σύστημα που μελετάμε και σχεδιάζουμε να είναι στα μέτρα σας.
 • Η λύση που θα βρίσκουμε να είναι η αποδοτικότερη.
 • Να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση.
Μελέτη Θερμικών / Ψυκτικών φορτίων

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή μπορούμε να εκπονήσουμε την μελέτη που επιθυμείτε.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτες κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση).
 • Μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Μελέτες και αδειοδοτική διαδικασία παροχής φυσικού αερίου.
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 • Μελέτες θέρμανσης πισίνας.
Συντηρήσεις καταναλωτικών συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης

Λέβητας φυσικού αερίου

Η ετήσια συντήρηση του λέβητα είναι σημαντική για την διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του λέβητά σας, δουλεύοντας στην μέγιστη απόδοση, με τη μέγιστη οικονομία και τις λιγότερες πιθανότητες βλάβης.

Ποια είναι τα οφέλη της συντήρησης;
 • Κάλυψη από την εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη (για καινούρια μηχανήματα)
 • Μέγιστη απόδοση με χαμηλότερο δυνατό κόστος
 • Σιγουριά σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας του λέβητα. Τι θα γίνει στην ετήσια συντήρηση ;
 • Λεπτομερής έλεγχος των ασφαλιστικών διατάξεων
 • Μέτρηση καυσαερίων
 • Έλεγχος και δοκιμή σημαντικών στοιχείων του λέβητα ( 8 σημείων)
 • Έλεγχος διαρροών
 • Έλεγχος καμινάδας
 • Έκδοση φύλλου συντήρησης και καλής λειτουργίας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από αδειοδοτημένο τεχνικό. Πότε θα γίνει η συντήρηση;
 • Καλύτερη εποχή για να γίνει η συντήρηση του λέβητα αερίου είναι μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου κατά τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο!

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

H

Πακοθερμική έχοντας σαν πολιτική της να παραμένει στην κορυφή των εξελίξεων επιμορφώνει συνεχώς τους τεχνικούς της με αποτέλεσμα να διαθέτει πλήρως εξειδικευμένα συνεργεία πτυχιούχων τεχνικών οι οποίοι υλοποιούν τις μελέτες των μηχανολόγων της εταιρίας και διεκπεραιώνουν την κάθε εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τα πιο ποιοτικά υλικά, τηρώντας πάντα τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών με αμέριστη προσοχή και σεβασμό στο χώρο σας .

Ενδοδαπέδια θέρμανση, fan-coil, ενεργειακά σώματα
Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες αερίου, πετρελαίου
Κεντρικά συστήματα κλιματισμού vrv, διαιρούμενου τύπου κ.τ.λ.
Αφαλατώσεις νερού, κάθαρση – επεξεργασία νερού, μετατροπή σε πόσιμο.
Εκμετάλλευση όλων των φυσικών πηγών ενέργειας ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ ,ΓΗ, ΝΕΡΟ (Ηλιοθερμικά, αεροθερμικά, γεωθερμικά, υδροθερμικά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού)

Hydraulic installations
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Στην Πακοθερμική η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται εύκολη υπόθεση, καθώς διαθέτει στο δυναμικό της πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι θα μεριμνήσουν για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας σε ελάχιστο χρόνο και κόστος.

Ενεργειακές κατηγορίες
A+
A
B+
B
Γ
Δ
E
Z
H
Ενεργειακό πιστοποιητικό – Διαδικασία έκδοσης
Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου ή τμήματος αυτού από τον διαχειριστή / ιδιοκτήτη.
Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου ή τμήματος αυτού στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων.
Παραλαβή δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος του ενεργειακού επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή- επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη.
Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου/τμήματος κτιρίου.
Σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Έκδοση του ΠΕΑ , ηλεκτρονική καταχώρηση του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοση του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με μέριμνα του ενεργειακού επιθεωρητή.
Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Που χρειάζεται το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο:

Για το πρόγραμμα «εξ οικονομώ κατ οίκον »
Για την πώληση νέου κτιρίου (καταστήματα, κατοικίες κ.τ.λ.)
Για την ενοικίαση νέου κτιρίου (καταστήματα, κατοικίες κ.τ.λ.)

Φωτογραφία ενδοδαπέδιας
Ενδοδαπέδιες Εφαρμογές Rehau
εικόνα σέρβις
Εφαρμογές Ενεργειακής Βελτίωσης
εικόνα σέρβις
Εφαρμογές Ύδρευσης Αποχέτευσης
εικόνα σέρβις
Εφαρμογές
Κλιματισμού
εικόνα σέρβις
Εφαρμογές
Πισίνας
εικόνα σέρβις
Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων
Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.