Σετ σύνδεσης αποσκληρυντής Βαλβίδα By – Pass Γερμανίας 1″

Ορειχάλκινη βαλβίδα By – Pass για εύκολη σύνδεση του αποσκληρυντή. Διαθέτει κρουνούς για απομόνωση του αποσκληρυντή σε περίπτωση βλάβης ή σέρβις χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία νερού. Επίσης διαθέτει βαλβίδα ρύθμισης της επιθυμητής σκληρότητας του νερού και βρυσάκι λήψης του επεξεργασμένου νερού για τον έλεγχο της σκληρότητας. Επιπλέον, διαθέτει δύο σπιράλ Γερμανίας 0,75 εκ. πιστοποιημένα για πόσιμο νερό από τον Γερμανικό Οργανισμό DVGW – KTW-A για εύκολη και γρήγορη σύνδεση του αποσκληρυντή . Δεν τσακίζουν, δεν σκουριάζουν.