EDEL 80 L – Mural (Water/Air)

EDEL 80 L – Mural (Water/Air)

Όπου άλλοι θερμοσίφωνες απαιτούν κουραστική εγκατάσταση, ο επιτοίχιος θερμοδυναμικός θερμοσίφωνας EDEL AIR επωφελείται από μια ομόκεντρη εκκένωση αέρα σε έναν μόνο αγωγό διαμέτρου 80/125 mm.